Voorwaarden

Toegangsbewijzen, verkregen via deze website, zijn niet betrokken van de TicketUnie, maar van de betreffende evenement-organisator cq. aanbieder, op deze website te noemen: organisatie. Deze staat op de site duidelijk bij elk evenement en in de diverse bestelschermen aangegeven.
Derhalve geschiedt de verkoop van toegangsbewijzen via deze website volgens de algemene voorwaarden van de betreffende organisatie. Deze algemene voorwaarden zijn via een link op deze website op te roepen en/of opvraagbaar bij de betreffende organisatie.

TicketUnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of onjuiste informatie op haar website.

Ticketunie 2007 - 2018